Oferta

Urządzenia przez nas oferowane znajdują zastosowanie do:

 • instalacji pary
 • instalacji gorącej wody
 • instalacji olejowych
 • instalacji gazowych
 • wymiennikowni ciepła
 • instalacji chłodniczych i wody lodowej
 • instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacji chemicznych

Zapewniamy:

 • terminowe przygotowywanie ofert
 • przygotowanie optymalnej oferty dla Klienta z uwagi na współpracę z wieloma producentami
 • wysoką jakość oferowanych artykułów
 • kompleksową i terminową realizację zamówień
 • przemysł wydobywczy

Oferujemy produkty dla firm z sektorów:

 • energetyka
 • ciepłownictwo
 • wodociągi
 • przemysł spożywczy
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł drewno papierniczy

Podstawowy program dostaw obejmuje:

 • przepustnice
 • zawory kulowe
 • zawory zwrotne
 • zawory grzybkowe
 • zawory elektromagnetyczne
 • zasuwy
 • zasuwy nożowe
 • płynowskazy
 • elementy łączne rurociągów
 • zawory bezpieczeństwa
 • zawory redukcyjne i regulatory
 • odwadniacze
 • urządzenia pomiarowe (termometry, manometry, przepływomierze itp.)

W razie pytań prosimy o kontakt.